Priser

Blodtypetest

Blodtypetest/diett

Ved blodtypestest får du svar på hvilken blodtype du har, samt et kostholdsoppsett.

Kostholdsoppsett er en diettliste basert på lektiner.

Lektiner er protein som kan binde seg spesifikt til karbohydrater. Noen av lektiner er svake og andre sterke. Blodtypene våre reagererer forskjellig på ulike lektiner.

Blodtypene våre A, B, AB og 0 reagerer ulikt på de forskjellige lektinene. Vi har et eget kostholdskjema som sorterer matvarene individuelt for hver blodtype. Skjemaet inndeles i i gruppene «medisinsk», «nøytralt» og «unngå».

Medisinske matvarer er de lettest fordøyelige matvarene. Disse brukes også i støre grad ved f.eks. vektreduksjon og akutte fordøyelsesplager. Nøytrale matvarer er også lett fordøyelige, men har ikke så rask virkning på akutta plager. Mat i «unngå»-kategorien vil i mange tilfeller provosere fordøyelsen. Dette kan bl.a. føre til forstoppelse, luftplager og tretthet.

Pasienten vil få eget kostholdskjema. Dette gjennomgås nøye sammen med terapeut.

Les mer om Blodtypedietten

Pris for blodtypetest/diett er kr.800,-