BMI

BMI

VEKT OG KOSTHOLD:

BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk: Body Mass Index) og gir et mål for mengden kroppsfett.

BMI 20 – 25 er normal vekt

BMI 25 – 30 er overvekt

BMI over 30 defineres som fedme eller kraftig overvekt.

BMI-verdiene må sees som veiledende. Muskelmasse og beinbygning spiller også inn. Les mer om BMI hos Kostholdeksperten.

BMI regnes ut ved å dele vekten i kg med kvadratet av høyden

 

BMI = Vekt : (høyde i meter * 2)

 

Eks: 70 kg : (1.70*2) = 70 : 3,4 = 20,59

 

Menn

Kvinner

Normalvekt

20-25

19-24

10% undervekt

18

17

20% undervekt

16

15

30% undervekt

14

13

10% overvekt

28

26

20% overvekt

30

29

30% overvekt

33

31

 

Bilde1_1