Irisanalyse

Irisanalyse

Dette uttrykket rommer mer enn vi tror. Regnbuehinnen på øyet, det vi kaller iris, er helt unikt for hvert menneske. Det regnes for å være like unikt som et fingeravtrykk, men er faktisk mer spesifiks.

irisanalyse

Iris er det feltet på øynene våre som er farget, og som vi i dagligtale kaller ”blå”, ”grønne” eller ”brune”.

Iris blir mer og mer brukt som identifikasjon verden rundt, og er mer pålitelig enn fingeravtrykk. Vi har alle helt forskjellige strukturer, pigmenter og andre ”mønstre” i iris. Disse forteller om hvem vi er, også fysisk.

Hver iris har 28.000 nerve-ender fra hele kroppen som ender blindt her. En irisanalytiker kan ved å analysere din iris, se arvelige tendenser og disposisjoner for funksjonsforstyrrelser. Vi kan verken se hvilke sykdommer du har, eller kommer til å få, kun hvilke anlegg som ligger der. Bred forskning gjøres på dette feltet, spesielt i USA.

Irisanalyse kan brukes til å sette opp behandlingsopplegg for eksisterende plager, samt forebygge plager i fremtiden. Når vi vet hvilke områder i kroppen som er mest utsatt, kan vi arbeide langt mer målrettet og individuelt.

En fullstendig kartlegging av iris er lagt opp som 1-2 konsultasjoner. Vi starter med å snakke om plagene du har i dag, samt tar bilder av iris. Du får underveis forslag til tiltak for å behandle og/eller forebygge. Det kan være tilskudd, mosjonsalternativer, øvelser eller behandlinger du bør vurdere.

 

_DSC7870red_1

Noen ganger velger terapeuten å bruke irisanalysen som et verktøy i kartleggingen i et konkret behandlingsopplegg. Den vil da integreres i konsultasjonene og ikke stå som et eget tilbud.

 

iridology

 

Ved ulike plager kan man observere forandringer som manifesterer seg som helt spesifikke tegn, eksempelvis forandring i farge, hvite ringer, flekker, spalter m.m.

Venstre iris står i forbindelse med venstre side av kroppen og vise versa.

 

Klare og rene øyne er tegn på sunnhet og velvære!!

 

Iris_sonja

Følgende terapeuter utfører irisanalyse: Peter Thomsen og Pål Tollagsen.