PH måling av urin

PH-måling av urin

Vi måler ph i urin for å få en indikasjon på kroppens syre/base nivå. Optimal ph er 6,7. De fleste av oss ligger i underkant av 6. Surhet i kroppen kan føre til flere plager, bla.a. muskel/leddplager, trøtthet, redusert immunforsvar, fordøyelsesbesvær osv.

Når ph-nivået i urinen er registrert vil pasienten få individuell oppfølging. Dette innebærer kostholdsveiledning/tilskuddsplan, samt evt. behandling av konkrete plager. Det vil bli foretatt retesting av urin for å følge ph-forandringer.

Pris for ph-test samt konsultasjon er kr.700,-