Vitamin-mineralterapi

Vitamin-mineralterapi

150 mg hår kan avsløre om kroppens mineraler er i balanse!

Ved hjelp av en hårmineralanalyse får du vite hva kroppen din trenger. Du får kostholds- veiledning og beskjed om hvilke kosttilskudd du skal ta for å rette opp eventuelle ubalanser.

_DSC7958red_1Hvem bør ta en hårmineralanalyse?

Personer som føler seg dårlig uten å finne noen tilfredsstillende forklaring, eller at en behandling ikke ga den forventede effekt. Også ved mistanke om tungmetall- forgiftninger.

En håranalyse kan også med stor fordel anvendes i forebyggende hensikt, da den avslører eventuelle fremtidige problem, ofte lang tid i forveien innen kliniske symptomer foreligger.

 

Hvorfor bruke hår?

Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus. Det er både letthandterlig og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve

avslører kroppens nivåer av både livsviktige mineraler og farlige toksiske metaller. En hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens celler under en lengre tidsperiode, som andre analysemetoder har problemer med å vise (eks. blodprøve)

 

Hva er en hårmineralanalyse?

Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Dog med visse begrensninger som det blir tatt hensyn til i analysen.

Hårprøven sendes til Trace Elements Inc. Dallas, USA – et internasjonalt svært anerkjent autorisert laboratorium.

Trace Elements, Inc. er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse. Der prepareres håret for så å gå gjennom en mengde ulike kjemiske og høytempererte prosesser. Avanserte analysemetoder av mineralinnholdet i kroppen. Grunnleggeren av Trace elements, Inc. Dr. David L. Watts er internasjonalt et meget aktet navn innen ernærings- forskningen og benyttes som foredragsholder over hele verden. Dr. Watts’ internasjonale storhet gir ytterligere garanti for høyt stilte kvalitetskrav.

 

Hvorfor bør man teste sitt mineralnivå?

Mineralene er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i alle faser av livsprosessen. For å ta noen eksempler:

SINK: Mangel sees bl.a. hos de med spiseforstyrrelser, Candida og dårlig immunforsvar. Sink er nødvendig i over 300 enzym – og hormon reaksjoner.

NATRIUM: For høye verdier assosierer med høyt blodtrykk.

MAGNESIUM: Behøves for normal muskelfunksjon, først og fremst for hjertemuskulaturen. Mangel assosieres med uro, angst, søvnproblemer og økt risiko for hjerte problemer.

KALIUM: Er viktig for normal næringstransport til cellene. Mangel kan forårsake muskelsvakhet, depresjon, og apati.

 

Tester gjort i England og Statene på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som aggresjon, voldelighet, hyperaktivitet (ADHD), depresjoner, etc. viste at samtlige ungdommer hadde mangler på kalsium, magnesium, sink og krom. Mange hadde også altfor mye kobber, og de var bly-og/eller kvikksølvforgiftet. Når de fikk de rette kost- tilskudd forandret adferden seg radikalt i løpet av kort tid.

 

Eksempel:

Tretti til førti dager etter en akutt blyeksponering kan det være vanskelig og oppdage for høye verdier i blodet. Dette skyldes IKKE at blyet har forlatt kroppen. I stedet har det lagret seg i kroppsvev som lever, benbygning, tenner, og hår.

En hårmineralanalyse avslører den faktiske blyforekomst i kroppen.

Man kan ha så lavt kalsiumnivå at det t.o.m. forårsaker sterk beinskjørhet uten at det vil vises merkbare forandringer i en blodtest. En hårmineralanalyse kan derimot avsløre eventuelle mangler.

Man kan lide av anemi lenge før en blodanalyse avslører det lave jerninnholdet. En hårmineralanalyse kan avsløre dette lang tid før kliniske symptomer foreligger.

_DSC7934red_2Utforming av ernæringsprogrammet 

Med hver analyse følger et komplett, skreddersydd program, både når det gjelder kostveiledning og hva man skal ta av vitaminer/mineraler for å komme i balanse.

Det er en absolutt nødvendighet når man utformer et kosttilskuddsprogram at man har et klart bilde av kroppens kjemi. En hårmineralanalyse gir et komplett bilde av hvert  menneskes personlige ernæringsstatus.

Etter 3 måneder bør man følge opp med en ny analyse. Denne analysen er kanskje vel så spennende som den første. Da vil man se hva kroppen har klart å ta opp av det man hadde for lite av, og ”renset ut” det man hadde for mye av.

Hvordan går man frem?

Ved første konsultasjon får du en veiledning om hårmineralanalyser. Du intervjues om din sykdomshistorie, og det klippes ca 150 mg hår av de innerste 2-3 cm nakkehår.

NB! Permanent/bleket hår bør ikke benyttes.

Det tar ca 4 uker før analysen av ditt hår kommer tilbake fra Trace Elements labratorie i Sverige. Du må da komme til en ny konsultasjon for å få personlig veiledning ut fra hårmineralanalysen.

Eksempel på en hårmineralanalyse: http://www.haranalyser.com/artikler/Analyseeksempel.pdf

 

Følgende terapeuter utfører gjennomgang av rapporten: Peter Thomsen og Pål Tollagsen.